Hulpverleners kunnen de startkit, het babystartpakket, gratis aanvragen voor vrouwen die de basisbenodigdheden voor een baby niet of moeilijk kunnen betalen. Hulpverlenende instanties zijn bijvoorbeeld: consultatiebureaus, verloskundigen, maatschappelijk werkers, trajectbegeleiders, kerken en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Klik hier voor het bestelformulier voor hulpverleners.